Kamerový systém Avigilon

Bezpečnostné riešenia


Montáž profi systémov Aviglion

Montáž a servis

Zabezpečujeme montáž profi systémov AVIGILON, je to jedinečná technológia pre monitorovanie priestorov a následne rychlé a svieže vyhľadávanie udalostí v zázname.

Klient – server architektúra

Pomocou architektúry klient – server máte zaručenú stabilitu a rýchlosť systému. Klient existuje aj v prevedení pre Internet Explorer, kde je rovnaké užívateľské rozhranie ako pre softvérového klienta a tak nemusíte inštalovať žiadny softvér.

Spolupráca uživateľov

ACC 5.0 umožňuje viacerým užívateľom prezerať a pracovať s rovnakými zábermi, rozložením a rozhraním v reálnom čase. Jedným kliknutím je možné odovzdať svoj pohľad ostatným užívateľom.

avigilon kamera

Jedinečná technológia mazania

Pre každú kameru je možné nastaviť jedinečnú technológiu mazania. Vďaka tejto technológii je možné neustále nahrávať v najlepšej možnej kvalite s najlepšou snímkovosťou. Po nastavenom čase sa v zázname premaže polovica snímkov z ktorej je možné znova premezať ďalšiu polovicu snímkov.

Automatický upgrade kamier a klientov

Pridávanie kamier do systému funguje automatickým vyhľadaním kamier v lokálnej sieti a ak užívateľ potvrdí pripojenie do systému, tak sa spustí automatický upgrade firmware-u kamier, ktorý je súčasťou každej serverovej inštalácie. Užívateľ vôbec nemusí do procesu upgrade-u zasahovať. Tak isto aj klientska časť automaticky zistí, že existuje nová verzia a po potvrdení sa nainštaluje zo serveru.

Súbežné nahrávanie / nahrávanie pri zlyhaní

Ochrana proti výpadkom a zlyhaniu servera

Väčšie systémy často vyžadujú lepšiu ochranu proti zlyhaniu servera, siete, diskov atď. Avigilon Control Center Enterprise podporuje dve možnosti pokročilého záložného nahrávania, ktoré zaručia najvyššiu bezpečnosť ochrany záznamu.
V prípade výpadku hlavného systému je možné nastaviť sekundárny resp. terciálny server, ktorý spustí nahrávanie v prípade zlyhania hlavného servera.

Správa serverov pri zlyhaní

Nová verzia ACC 5.0 umožňuje zoskupiť spoločne ako jeden celok až 100 serverov bez potreby vyhradeného servera pre správu, t.j. ak jeden server „spadne“, ostatné zostávajú plne funkčné. Všetky užívateľské nastavenia, udalosti, alarmy a ďalšie dôležité informácie zostanú nedotknuté a predchádza sa zbytočným opätovným nastaveniam systému.

Rozpoznávanie evidenčného čísla vozidla

Odteraz Vám nikto neunikne!

Tento systém má integrovaný plugin na rozpoznávanie evidenčného čísla vozidiel, pričom poskytuje priame vyhľadávanie záznamov na základe EČV. Tak isto je možné importovať zoznam EČV, ktoré spustia vopred nastavené akcie. Samozrejmosťou je podpora pre všetkých svetových EČV. Tento spôsob efektívne a rýchlo vypatrá hľadané EČV.

Mobilný prístup

  • podpora pre iOS (iPad, iPhone) a Android
  • živý obraz a záznam z viacerých serverov
  • možnosť nastavenia rôznej kvality pre 3G a WIFI
  • podpora PTZ kamier
  • podpora digitálneho približovania

E-mapy a webstránky

Systém umožňuje vložiť namiesto kamery aj webstránky. Vďaka tomu viete do systému pripojiť rôzne iné sieťové systémy – prístupový systém, dochádzkový systém, analógový systém atď. E-mapa je interaktívna s možnosťou nastavení jednotlivých snímacích uhlov kamery.