Outsourcing

Počítačové siete a IT outsourcing

Jednoduchá cesta k spolupráci

Súčasťou infraštruktúry dnešných firiem je vytvorenie počítačových sietí a zabezpečenie IT služieb, ktoré riadia chod firiem v prostredí intranetu a internetu. Počítačové siete tvoria chrbtovú kosť informačných systémov firiem, čím zabezpečujú plynulý vývoj spoločností a ich prostredia v oblasti informačných technológií.

Firmy, ktorých hlavnou činnosťou nie je správa sietí a poskytovanie počítačových služieb, prenášajú zodpovednosť a riadenie počítačových služieb a sietí na externé zdroje formou IT outsourcingu. IT outsourcing je prenechanie chodu IT infraštruktúry spoločností na externé zdroje – firmy, ktoré sa zaoberajú počítačovými sieťami, správou sietí a poskytovaním IT a počítačových služieb na profesionálnej úrovni.

Riadenie počítačových systémov a sietí formou IT outsourcingu

Plynulí chod firmy bez problémov

Dnešný svet je postavený na IT technológiách a počítače a siete sú súčasťou našej každodennej reality. Okrem zábavy a vyplnenia voľného času, sú počítačové siete aj zdrojom informácií na internete, sú súčasťou dennej reality, keď prostredníctvom nich realizujeme prenos súkromných alebo firemných dát, ktoré neraz patria do skupiny citlivých informácií.

Je preto dôležité, aby správa počítačových sietí a poskytovanie počítačových služieb boli na vysokej odbornej, profesionálnej úrovni, s dostatočným zabezpečením a s perspektívou plynulého chodu na zabezpečenie rastu firmy.

Naša spoločnosť, poskytujúca IT outsourcing a správu počítačových sietí, Vám pomôže zabezpečiť plynulý a bezpečný chod Vašej firmy. Svojimi službami tak zvyšujeme potenciál rastu Vašej spoločnosti na základe spoľahlivého a bezpečného chodu služieb v oblasti IT.

Ako a o čo sa budeme starať?

Pravidelne budeme kontrolovať Vaše počítače a počítačové siete, aby sa predišlo vzniku problémov a aby sme predĺžili životnosť Vašich zariadení. Vaše siete zabezpečíme tak, aby sa Vaše dôležité firemné alebo aj súkromné údaje nedostali „von“ na internet a do nesprávnych rúk. Vaše údaje budú v bezpečí a budú stále chránené. Zabezpečíme zálohu, obnovu a ochranu Vašich dôležitých dát. Nebudete sa musieť obávať, že prídete o Vaše dôležité dáta, pretože naše overené programy sa o Vaše dáta postarajú.

Pravidelnou inováciou Vašich systémov, vrátane softvéru a hardvéru zabezpečíme maximálnu stabilitu Vašej IT – techniky. Ak máte záujem o viac informácií v oblasti IT-outsourcingu, sme ochotní pre Vás vykonať bezplatný audit Vašej IT – techniky.