Správa PC sietí

Správa PC sietí

Počítačové siete a IT outsourcing

Počítačové siete a IT outsourcing

Jednoduchá cesta k spolupráci

Súčasťou infraštruktúry dnešných firiem je vytvorenie počítačových sietí a zabezpečenie IT služieb, ktoré riadia chod firiem v prostredí intranetu a internetu. Počítačové siete tvoria chrbtovú kosť informačných systémov firiem, čím zabezpečujú plynulý vývoj spoločností a ich prostredia v oblasti informačných technológií.

Firmy, ktorých hlavnou činnosťou nie je správa sietí a poskytovanie počítačových služieb, prenášajú zodpovednosť a riadenie počítačových služieb a sietí na externé zdroje formou IT outsourcingu. IT outsourcing je prenechanie chodu IT infraštruktúry spoločností na externé zdroje – firmy, ktoré sa zaoberajú počítačovými sieťami, správou sietí a poskytovaním IT a počítačových služieb na profesionálnej úrovni.

Riadenie počítačových systémov a sietí formou IT outsourcingu

Plynulí chod firmy bez problémov

Dnešný svet je postavený na IT technológiách a počítače a siete sú súčasťou našej každodennej reality. Okrem zábavy a vyplnenia voľného času, sú počítačové siete aj zdrojom informácií na internete, sú súčasťou dennej reality, keď prostredníctvom nich realizujeme prenos súkromných alebo firemných dát, ktoré neraz patria do skupiny citlivých informácií.

Je preto dôležité, aby správa počítačových sietí a poskytovanie počítačových služieb boli na vysokej odbornej, profesionálnej úrovni, s dostatočným zabezpečením a s perspektívou plynulého chodu na zabezpečenie rastu firmy.

Naša spoločnosť, poskytujúca IT outsourcing a správu počítačových sietí, Vám pomôže zabezpečiť plynulý a bezpečný chod Vašej firmy. Svojimi službami tak zvyšujeme potenciál rastu Vašej spoločnosti na základe spoľahlivého a bezpečného chodu služieb v oblasti IT.

V dnešnej dobe je IT-outsourcing veľkou výhodou, a ako sa osvedčilo, naozaj sa oplatí. Prečo a aké výhody teda ponúka?

 • externá správa počítačových služieb a sietí, poskytovanie IT formou outsourcingu, výrazne znižuje náklady na zabezpečenie Vašej IT infraštruktúry,
 • pravidelná starostlivosť a poskytovanie počítačových služieb v oblasti správy sietí obsahuje zálohovanie a kontrolu plynulého chodu Vašich počítačov a siete, čím sa znižuje riziko straty dát v prípade neočakávaných udalostí,
 • outsourcing IT a správa počítačových sietí v rukách odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z danej oblasti, znižuje náklady na mzdy, školenia a ďalšie benefity kmeňových zamestnancov firmy,
 • starostlivosť o našich zákazníkov je pre nás prioritná, a preto je dostupná nielen počas pracovných hodín, ako je to v prípade zamestnanca, ale v prípade nutnosti dokážeme zasiahnuť okamžite aj v prípadoch, keď by bol kmeňový zamestnanec nedostupný,
 • zodpovednosť za Vaše IT služby, počítačové siete a správu počítačov plne preberá spoločnosť poskytujúca IT outsourcing, svoj čas a energiu tak môžete investovať do rozvoja a rastu Vašej spoločnosti.

Naše služby v oblasti správy počítačových sietí a IT outsourcingu obsahujú:

 • plnú podporu v oblasti IT služieb, pravidelný servis počítačových sietí a zariadení informačných technológií,
 • bezodkladné riešenie problémov počítačových systémov a sietí, zásahy a riešenie vzniknutých problémov priamo vo Vašej spoločnosti,
 • starostlivosť o bezpečnosť IT sietí, zálohovanie a kontrola dát, zabezpečenie plynulého chodu Vašich zariadení v oblasti informačných technológií,
 • inovácia hardvéru a softvéru Vašej spoločnosti s cieľom zachovania stability rozvoja Vašej spoločnosti.

 Audit zahŕňa:

 • Kontrolu počítačovej siete, počítačových zariadení, počítačov v sieti, vrátane softvéru
 • Zálohovanie dát
 • Kontrolu krízových situácií a zistenie prípadného krízového plánu.

V prípade zistenia závažných nedostatkov vo Vašej infraštruktúre Vám vypracujeme cenovú ponuku a navrhneme možné riešenia.

Máte záujem o naše služby? Neváhajte a kontaktujte nás!

 

Vaše meno a priezvisko *

E-mailová adresa *

Mobil

Predmet správy

Správa