Vladimír Bratičák

Vladimír Bratičák

IT consultant

Definícia pracovitosti. Spravuje, opravuje, nastavuje, prestavuje – všetko v rámci správy IT.

#it #servis #network

#haobkk #suskk #protein #caritas